Geopatogeny, zlomy, voda pod domem

Necítíte se ve svém domově dobře? Nebo chystáte stavět nový dům a chcete vědět, co pod ním je? Je místo vhodné pro bydlení?

To vše se dá zpracovat kineziologií. Stačí půdorys obytných ploch a situaci místa.

Při poslání plánu situace domu, půdorysu patra, po případě fotky domu, vám zpracuji následující geopatogenní jevy, ovlivňující negativně dům.

Odeslání zpět po internetu do týdne. Je potřeba nejdříve napsat objednávku. Cena za
zpracování je dle velikosti domu 150- 250 Kč.

Co se dá vše zjistit?

Spodní vody:

ty ani tak nevadí jako sifony. Stahují energii člověka hlavně pokud na tomto místě spí. Vadí ty, co jsou do hloubky až 100 m.

Zlomy:

  • rozdílné horniny, napojené na sebe nebo vedle sebe, mají zlomovou mezeru, každá je jiná a prolínají se u každé horniny zcela jiné energie, proudy. Dračí žíly jsou již obrovským silovým polem, lidé dlouhou dobu zde žijících nejsou zdraví.

Geopatogenní zóny:

ty většinou škodí jen tenkráte, pokud bydlíte v hodně patrovém domě, spíte na zóně a pod vámi je byt, kde spí ve stejném místě přímo pod váma těžce nemocný nebo negativní člověk. Zóny jdou z nitra země siločarama až do strarosféry a proudy zachytávají vše, co jim stojí v cestě, jednoduše prochází lidmi co v nich žijí.

Radony:

rozkladní působení látek, způsobující rakovinu, zhoubné nádory.

Sutiny:

postavený dům na sesunuté hornině nestojí nikdy dobře, není v něm dobře ani lidem.Neproudí energie tímto místem, nebo jen ve sloupech.

Negativní působení z minulosti:

místo dřívějších nesvárů či válek s nevyřešenou minulostí, tam se stále prolíná minulý čas, nemá tudíž nikdo v domě čas svůj, bydlící řeší jiné záležitosti než svoje často a neví proč.Nikdo nemá svůj čas.

Dá se zjistit i okolní působení silových polí a radonů:

jsou často do 1 km od zářičů - vysílačů, radarů atd. V takovém místě jsou lidé často oteklí, nefunguje dobře metabolizmus zažívání a je zhoršená psychika těchto.
Myslím, že to stačí, dá se prostě zjistit vše, co škodí vaši pohodě v bytě či domě.
Pozor u rentgenů a lékařských přístrojů- ti, co pracují či žijí ve vyžších patrech nad tímto zářením velmi brzi onemocní a umírají.

Komerčně lze tyto vypracovat bez osobní účasti.